اندیشه

اندیشه
ادبی-فرهنگی-اجتماعی

شاعران کاشمر

معر فی اجمالی بزرگان دانشمندان وشاعران    کاشمر                                         اهلی ترشیزی شاعر قرن دهم-شهاب ترشیزی درعصر حکومت زندیه می زیسته است ظهوری ترشیزیاز شاعران قر ن یازدهم که در هند اقامت داشته است محی الدین طر ثیثی از شاگردان امام محمد غزالیو عمیدالملک کندری وزیر دانشمند  طغرل بیک سلجوقی به سال 439 هجری قمری                      

براساس متون تاریخی برای کاشمر دربیش از17 منبع تاریخی تا25 اسم اورده شده است .در یک جمع بندی می توان کل این صور تها را د ر 4 وازه (ترشیز-کاشمر-بست-سلطان اباد ) خلاصه نمود  معروفترین انها ترشیز است که تا اوایل قرن حاضر به این نام خوانده می شده است. بر اساس مصوبه هیئت دولت در شهریور ماه سال1314 باعنایت به یکی از همین نامها ی قدیمی نام (کاشمر) که یاداور  سروی است که زر دشت در این سرزمین به دست خود کاشت به عنوان نام رسمی شهر انتخاب شد.

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20