اندیشه

اندیشه
ادبی-فرهنگی-اجتماعی

منطقهٔ کاشمر که در متون و منابع کهن ازآن به عنوان ترثیت یا «ترشیز» یاد شده به استناد


کاوش‌های باستان شناسی از گذشته‌های دور تا اواخر هزارهٔ دوم و اوایل پیش از میلاد مسکون


بوده‌است. به استناد روایات شاهنامه و تاریخ بیهقی ۲۵۰۰ سال پیش زردشت پیامبر در این سرزمین


با گشتاسب شاه ملاقات نموده و اتشکد ها ی در این ناحیه برپا نموده‌است. کاشمر در اعصار


تاریخی به ویژه دوره بارتیان و ساسانیان جزء مناطق فرمانروایی آنان درخراسان به شمار می‌آمد.کاشمر در سال ۳۱ هجری بدست اعراب مسلمان فتح شد و از ان پس امرای غزنوی، سلجوقی، ا


سماعیلیه،خوارزمشاهیان، ایلخانی،سربداریه، تیموری، صفوی، افشاریه و قاجاریبه ترتیب بر این


ناحیه حکم راندند و تاریخ پر فراز و نشیب این منطقه را که مشحون از جنگها، شکست‌ها،


ناامیدی‌ها، کامکاری‌ها و پیروزی هاست رقم زدند.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389 توسط احمد
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20